زعفران پوشال

زعفران پوشالی

زعفران پوشالي يکي از انواع ديگر زعفران مي باشد که داراي حدود 2 تا 3 ميليمتر از خامه زعفران ( رشته هاي زرد رنگ ) در هر رشته آن مي باشد. اين نوع زعفران شامل دو قسمت کلاله ( قسمت قرمز رنگ ) و خامه ( قسمت زرد رنگ ) بوده و در موارد صنعتي و درماني استفاده بيشتري دارد.

همينطور زعفران پوشال يا پوشالي داراي کروسين با ميزان حدود 220 USP بوده و همينطور داراي مشخصات ظاهري قرمز و زرد مي باشد که رشته هاي قرمز رنگ و زرد رنگ آن را تشکيل مي دهند. ميزان کروسين و سافرانال اين نوع زعفران از ديگر انواع زعفران هاي سرگل و نگين به نسبت کیفیت کمتر مي باشد.

- وجود انواع مختلف کيفيت در اين نوع زعفران
- ميزان کروسين و سافرانال متوسط
- قرمز و زرد ( Red & Yellow )
-مناسب براي صادرات و مصارف صنعتي و درماني و مصارف خانگي
- شامل هر دو قسمت خامه و کلاله در هر رشته زعفران پوشال

 

زعفران پوشال

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش: